مهدی عباسی

استادیار دانشکده علوم پایه

En

نام: مهدی عباسی
دانشکده: علوم پایه
گروه: میکروبیولوژی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: m e h d i . a r g h a v a n @ g m a i l . c o m

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
زیست شناسی- میکروبیولوژی
علوم و تحقیقات
ایران
1395
کارشناسی ارشد
زیست شناسی-میکروبیولوژی
کرج
ایران
1386
کارشناسی
بیولوژی محض
ایلام
ایران
1384

دروس ارائه شده 5 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
آزمايشگاه ميكروبيولوژي(1)
بلوک 8(مجتمع آزمايشگاهي)
آزمایشگاه میکروبیولوژی
يکشنبه
13 تا 15
کارشناسی
ميكروبيولوژي (1)
ساختمان شماره 1
512 و 505
سه شنیه و دو شنبه ها چرخشی
14 تا 16 و 17 تا 18
کارشناسی
ميكروبيولوژي (1)
ساختمان شماره 1
512 و 513/
سه شنبه ها و دو شنبه ها
15تا 17
کارشناسی
ميكروبيولوژي (1)
ساختمان شماره 1
512
دو شنبه ها و یکشنبه ها
14 تا 16
کارشناسی
آزمايشگاه ميكروبيولوژي(1)
بلوک 8(مجتمع آزمايشگاهي)
آزمایشگاه میکروبیولوژی
سه شنبه ها
13 تا 15
کارشناسی

مقالات علمی 5 مقاله

Title
Authors
Publication Date
The Comparison Between Electrophorestic Patterns of Extracted LPS from Brucella abortus by Phenol and Butanol Method.
ABBASI.M ADLI.A
3/14/2007
Conference
Archives of Iranian Medicine
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Optimization of Brucella abortus S99 lipopolysaccharide extraction by phenol and Butanol methods.
Ali Sharifat Salmani , Seyed Davar Siadat , Hojat Ahmadi , Mehdi Nejati , Bahman Tabaraie , Seyed Mohammad Ataybi , Mehrangize Zngeneh , Ashraf Mohabati Mobarez , Reza Shapour , Mohammad Hassan Hedayati , Mehdi Abbasi and Maryam Karbasian
3/10/2008
Conference
Journal
Research Journal of Biological Sciences
Volume
3
Issue
8
Pages
576-580
Publisher
medwelljournal
Description
Gd3+-DTPA-DG: novel nanosized dual anticancer and molecular imaging agent
Massoud Amanlou, Seyed Davar Siadat Seyed Esmaeil Sadat Ebrahimi, Abass Alavi, Mohammad Reza Aghasadeghi, Mehdi Shafiee Ardestani, Saeed Shanehsaz, Masoud Ghorbani,Bita Mehravi, Mohammad Shafiee Alavidjeh, Ali Jabbari-Arabzadeh, and Mehdi Abbasi
4/11/2011
Conference
Journal
International Journal of Nanomedicine
Volume
6
Issue
6
Pages
747–763
Publisher
PubMed Central Int J Nanomedicine
Description
Immunological evaluation of vi-vapsular polysaccharide of Salmonella typhi vaccine by serum bactericidal
Hami Ahmadi, Bahman Tabaraie, Shayan Maleknia, Reza Shapouri, M. R. Nejati, F Pour Mirza Gholi, Mehdi Hedayati, Mehdi Abbasi, Sara Zahednia, A Sharifat Salmani
3/5/2013
Conference
18th European congress of clinical microbiology and infectious disease.
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Antibiotic Resistance Patterns and Virulence Determinants of Different SCCmec and Pulsotypes of Staphylococcus Aureus Isolated from a Major Hospital in Ilam, Iran
Abbasi M1,, BaseriSalehi M, Bahador N, Taherikalani M.
10/31/2017
Conference
Journal
open microbiology journal
Volume
11
Issue
Pages
211-223
Publisher
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5688384/#
Description

سوابق اجرایی 10 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیر گروه تخصصی
دانشگاه آزاد اسلامی. گروه میکروبیولوژی
اسفند 1396
تاکنون
عضو شورای اداری شهرستان مهران
نماینده دانشگاه آزاد اسلامی در فرمانداری مهران
دی 1395
مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام
دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام
اسفند 1396
تاکنون
رییس کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویی در استان
دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام
اسفند 1396
تاکنون
بسیج اساتید
بسیج اساتید
بهمن 1394
تاکنون
عضو شورای اداری مالی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام
بهمن 1396
تاکنون
مدیر عامل شرکت بیوتکنولوژی مهران دانش پویا
شرکت نوپای مستقر در مرکز رشد
مهر 1392
تاکنون
همکار اصلی طرح تحقیقاتی وزارت بهداشت/میکروبیولوژی
انستیتو پاستور ایران
مهر 1389
بهمن 1391
دبیر شهرستانی دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان
دانشگاه آزاد اسلامی
دی 1395
اسفند 1396
رییس /مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی. مهران
آذر 1395
خرداد 1396

مقالات در نشریات 6 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
بهینه سازی روش PCR در تشخیص بروسلوز انسانی
دومین همایش کشوری بروسلوز
1386
2
نقش ادجوانت در پاسخ ایمنی بر علیه LP بروسلا
دومین همایش کشوری بروسلوز
1386
2
The Application of Adjuvant to Induce Hyperimmune Antibody Synthesis Against the LPS of Brucella abortus S-99 in the Animal Model.
The 1st national Iranian conference of applied microbiology ,
2007
2
The comparative study of electrophoretic patterns of Brucella abortus S99 S-LPS Extracted by Phenol and Butanol extraction methods,
9'th Iranian congress of Biochemistry and 2nd international congress of Biochemistry and Molecular Biology,
2007
1
Biological Evaluation of Detoxified Smooth LPS from Brucella
The 9th Iranian congress of microbiology
2008
2
The Evaluation of Three Proinflammatory cytokines (TNF-α, IL-1B and IL-6) Production Following the ....
The 9th Iranian congress of microbiology
2008
3

تحقیقات 3 تحقیق

عنوان
ارزيابي ايمونوبيولوژيکي کمپلکس دو ظرفيتي پلي ريبوزيل ريبيتول فسفات هموفيلوس آنفلوانزاي تيپb و پروتئين Hap هموفيلوس آنفلوانزاي بدون کپسول به عنوان کانديداي واکسن هموفيلوسي در مدل حيواني.
ارزیابی ایمونولوژیکی کونژوگه LPS دتوکسیفیه شده بروسلا آبورتوس با OMV نایسریا مننژیتیدیس سروگروه B در مدل حیوانی (درموش BALB/C)
تولید نیمه صنعتی واکسن کونژوگه هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ b با وزیکول غشا خارجی نیسریا مننژیتیدیس سروگروهB